Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaneşeliığı topluluk zarfında değeri olan , kudret, gidişat ve özge davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tüyöneten.

Eğitim bilimi, önceden saptanmış esaslara bakarak insanların davranışlarında belirli gelişmeler sağlamlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Eğitim bilimi; kişinin davranışlarındaki yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve isteyerek değkârme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü gibi eğitimin bir çok tanımı strüktürlabilmektedir. Ancak, günümüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanım:

“Kişinin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak matlup yönde( eğitimin fakatçlarına normal ) değkârme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu aşinalık bakarak;

· Eğitim bilimi bir süreçtir.

· Eğitim bilimi sürecinde, kişinin davranışlarının matlup yönde değkârtirilmesi fakatçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değkârme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim bilimi sürecinde kişinin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç asliye öğesi vardır.

1. Lakinç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Eğitim bilimi fakatçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam paha ve istimara ile son bulur. Sürecin bu mantığı tekmil kültürler karınin ayrımsızdır. Lakinçların içinde ne olduğu ve öğrenme karınin kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre bakarak değkârebilir, ama sürecin doğası değkârmez.

Eğitim bilimi kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün süresince birhayli filozof ve terbiyeci, eğitimin ne olduğuna üzerine farklı farklı tanımlamalarda bulunmuşdolaşma. Günümüzde ise eğitimin akseptans edilen ölçün tanımı şudur: Eğitim bilimi, kişinin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı olarak istendik davranış değkârikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın zarfında eğitime üzerine bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları yoluyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değkârikliği” ve “müddetç” gibi kelimeler eğitimin esas taşlarıdır.

Eğitim bilimi, beşer karınin hayat boyu devam eden bir süreçtir ve davranışlarda değişiklik meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise kişinin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik şu demek oluyor ki beklentilere ve hedeflere normal olabileceği gibi istenmedik yönde de gelişebilir. Eğitim bilimi sürecinin kârletilmesi ise kasıtlı şu demek oluyor ki programlı ve programlı olabileceği gibi gelişigüzel de mümkün. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal terbiye, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal terbiye denir. Elan açıklayıcı bir örnek verirsek mektep, dershane, terbiye merkezleri gibi mekânlarda maruz terbiye formal; kişinin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı sıfır terbiye ise informal eğitidir. Kısaca terbiye yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Eğitim bilimi Türleri
Eğitim bilimi türlerine bakarak sınıflandırıldığında formal ve informal terbiye tamamlanmak üzere dü tür ortaya çıkar. Formal terbiye okullarda ya da kurumlarda belirli bir tasar ve yetişek çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu terbiye tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende terbiye süreci idari bir kadro ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal terbiye ise otomatik gelişen plansız ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki fert bu eğitimi içtimai çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim bilimi Sistemi
Eğitim bilimi, bir tertibat olarak ele tuzakındığında ise terbiye sisteminin üç asliye ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. Referans; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, yapı, donanım, maliyet, personel gibi fiziksel unsurlardır. Süreç; mektep zarfında meydana gelen dersler, öğrenme yaşantıları ve ders aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde eksperlik, yeterlilik, mezuniyet, test meyveları gibi matlup davranış değkâriklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.